Výzkumné biomodely

Dodáváme pro Vás biomodely od firmy Charles River, jejíž jsme výhradním distributorem pro Českou a Slovenskou republiku. Více informací o nabízených kmenech naleznete na www.criver.com. Pro informace o cenách a dostupnosti kmenů nás neváhejte kontaktovat na info@velaz.cz.

 • Myši

  • Outbrední kmeny
   NMRI

   Původ

   Swiss typ myši, které věnovala do Poiley v roce 1937 Clara Lynch. Do 51 generace byl tento kmen udržován jako inbrední, než byl převeden do Naval Medical Research Institute. Do Charles River v roce 1979 z Central Institute for Laboratory Animal Breeding – Hannover (Německo).

   Barva srsti

   Bílá (Albín)

   Využití ve výzkumu

   Model pro základní využití včetně toxikologie, teratologie, farmakologie (hlavně v psychofarmakologii pro výzkum chování) a fyziologie

   Místo chovu

   Německo, Francie

   CD - 1 IGS

   Původ

   Původní skupina Swiss myší, která sloužila jako předchůdce tohoto kmene se skládala ze dvou samců a sedm samic albino myší derivovaných z neinbredního kmene v laboratoři Dr. De Coulon, Centre Anticancereux Romand, Lausanne, Švýcarsko. Tato zvířata dovezla do USA Dr. Clara Lynch z Rockefeller Institute v roce 1926. Chov kmene The Hauschka Ha/ICR byl zahájen v roce 1948 na Institute for Cancer Research ve Philadelphii ze "Swiss" myší původně z Rockefeller. K Dr. Edwardu Mirandovi z Roswell Park Memorial Institute, kde byly určeny jako HaM/ICR. Do Charels River se dostaly v roce 1959 a byly hysterektomicky rederivovány téhož roku. Produkční kolonie jsou vyvinuty ze zakládající kolonie a jsou spravovány v souladu s chovným systémem Charles River International Genetic Standard.

   Kód kmene

   022

   Barva srsti

   Bílá (Albín), nositel genu srsti barvy black agouti

   Využití ve výzkumu

   Obecný víceúčelový model, testování bezpečnosti a efektivity, stárnutí, chirurgický model, falešné těhotenství


  • Inbrední kmeny
   BL/6N

   Původ

   C. C. Little vyvinul v roce 1921, z kmene slečny Abby Lathropové ze kterého také vznikly kmeny C57BR a C57L. Do Jackson Laboratory z Hall v roce 1948. Do NIH v roce 1951 z Jackson Laboratory jako F32. Do Charles River z NIH v roce 1974. Hysterektomicky rederivováno v roce 1975.

   Kód kmene

   027

   Barva srsti

   Černá

   Využití ve výzkumu

   Základní víceúčelový typ, obezita způsobená stravou, vývoj transgenních modelů/genově knockoutovaných modelů, testování bezpečnosti a efektivity, imunologie

   MHC Haplotyp

   H2b

   Balb/cN

   Původ

   H.J Bagg vyvinul „Bagg albino“ v roce 1931 použitím kmene od prodejce z Ohia. McDowell v roce 1923 na inbrední. Do Snell v roce 1932 na F26, do Adnervon v roce 1935. Do NIH na F72 v roce 1951. Do Charles River USA z NIH v roce 1974. Hysterektomicky derivován v roce 1975. Tento kmen byl často použiván pro produkci monoklonálních protilátek in vivo metodou ascites, pro svůj haplotyp s mnoha buněčnými hybridoma liniemi (BALB/c mouse melanoma [NS1] fusion products). Tato myš se často používá pro imunizaci a sběr B-buněk. Nízká incidence tumorů mléčných žláz (10-20%). Častá arterioskleróza u obou pohlaví. Agrese samců je často přeceňovaná.

   Kód kmene

   028

   Barva srsti

   Bílá (Albín)

   Využití ve výzkumu

   Základní víceúčelový model, vývoj hybridomů, výroba monoklonálních protilátek, infekční nemoci

   MHC Haplotyp

   H2d


  • Imunodeficientní kmeny
   SCID myší modely

   Myši SCID mají genetickou autozomálně recesivní mutaci označenou Prkdcscid. Jsou homozygotní pro alelu Prkdcscid, která byla mapována na centromerický konec chromozomu 16. Tyto myši mají závažnou kombinovanou imunodeficienci postihující B i T lymfocyty. Chybí jim funkční lymfocyty z důvodu narušené přestavby VDJ (přeskupení samostatných genových elementů imunoglobulinu a genů antigenního receptoru T-buněk).

   Zatímco typické myši SCID jsou chlupaté, naše portfolio zahrnuje bezsrsté modely, které jsou ideálními kandidáty pro zobrazování a měření nádorů:

   NOD SCID

   SCID mutace byla přenesena na neobézní diabetické pozadí. Zvířata homozygotní pro mutaci SCID mají narušený vývoj lymfocytů T a B buněk. Pozadí NOD má navíc za následek nedostatečnou funkci přirozených NK buněk. Do Charles River v roce 2003 z NIH.

   Barva srsti: Bílá (albino)

   Vhodný pro: Biologii nádorů a výzkum štěpů

   NSG® myši

   Kmen myší JAX® NOD.Cg-PrkdcscidIl2rgtm1Wjl/SzJ (005557), který vyvinul Dr. Lenny Shultz v The Jackson Laboratory, je běžně známý jako NOD scid gama (NSG®).Jde o mutantní myš, která kombinuje rysy pozadí NOD/ShiLtJ (udělující řadu nedostatků ve vrozené imunitě), těžkou kombinovanou mutaci imunitní nedostatečnosti (scid) a deficit gama řetězce receptoru IL2, který vyřazuje cytokinovou signalizaci.V důsledku toho myši NSG® postrádají zralé T buňky, B buňky, funkční NK buňky a jsou také deficientní v cytokinové signalizaci.

   Barva srsti: Bílá (albino)

   Vhodný pro: onkologii, imunologii, virologický výzkum, hostitele štěpu/transplantátu (vynikající využití při studiích transplantace ostrůvků, hematopoetických kmenových buněk a rakovinných kmenových buněk)

   Athymic Nude

   Tato imunodeficitní bezsrstá myš pochází z chovu NIH, původně byla určena k BALB/c kongenitě. Později bylo žjištěno, že není inbrední, proto je udržována jako outbrední. Není spojena s žádnou jinou linií. Chybí ji brzlík a tudíž není schopná produkovat T-buňky, je imunodeficitní. Získána pro Charles River od NCI v roce 2010.

   Barva srsti: Bezsrstá s bílým podkladem

   Vhodný pro: Biologie nádorů a výzkum štěpů


  • JAX

    

   JAX kmeny pocházející z chovů Jackson Laboratory je možné dodat na vyžádání.
   Napište nám na e-mail info@velaz.cz.

   Jde o následující kmeny:


 • Potkani

  • Outbrední kmeny
   Wistar

   Původ

   Do Scientific Product Farms Ltd (předchozí majitel Charles River UK) se dostal v roce 1947 z Wistar Institute. Pro Charles River USA získán v roce 1975 z Charles River UK. Tato kolonie byla vybrána z důvodu nízkého výskytu hydronefrózy.

   Kód kmene

   003

   Barva srsti

   Bílá (albín)

   Využití ve výzkumu

   Obecný víceúčelový model, výzkum infekčních nemocí, testování bezpečnosti a efektivity, stárnutí

   Místo chovu

   Spojené státy, Německo, Velká Británie, Kanada

   CD®(Sprague Dawley)

   Nejpoužívanější kmen laboratorních potkanů

   Původ

   Pochází od Roberta W. Dawley, který v roce zkřížil hybridního samce (hooded) a samici potkana Wistar. Kmen přišel do Charles River v roce 1950 ze Sprague Dawley. V roce 1955 byl hysterektomován z originálních SD kolonií Charles River aby vytvořil základ současného CD kmene. Produkční kolonie jsou vyvinuty ze zakládající kolonie a jsou spravovány v souladu s chovným systémem Charles River International Genetic Standard.

   Kód kmene

   001

   Barva srsti

   Bílá (albín)

   Využití ve výzkumu

   Obecný víceúčelový model, testování bezpečnosti a efektivity, stárnutí, výživa, indukovaná obezita, onkologie

   Místo chovu

   Spojené státy, Německo, Velká Británie, Itálie, Kanada


  • Inbrední kmeny
   Lewis

   Původ

   Vyšlechtěn Dr. Lewis z kmene Wistar začátkem 50. let 20. století. Získán pro Charles River od Tulane v roce 1970.

   Kód kmene

   004

   Barva srsti

   Bílá (albín)

   Využití ve výzkumu

   Výzkum transplantací, indukovaná artritida/záněty, experimentalní alergická encefalitida, STZ-indukovaný diabetes

   MHC Haplotyp

   RT1l

   Místo chovu

   Spojené státy, Německo, Velká Británie

   Brown Norway

   Původ

   Silvers a Billingham v roce 1958 započali se sourozeneckým křížením. Jejich záměrem byla selekce na histokompatibilitu hnědé mutace v kmenu divokých potkanů založeného Kingem a Aptekem, šlechtitelské kolonie potkanů odchycených v přírodě roku 1930. Získán pro Charles River od Radiobiology Institute, Netherlands v roce 1976.

   Kód kmene

   091

   Barva srsti

   Non-agouti hnědá

   Využití ve výzkumu

   Genetické mapování, dýchací záněty, dysfunkce imunitního systému, stárnutí, výzkum transplantací

   MHC Haplotyp

   RT1n

   Místo chovu

   Spojené státy, Německo, Velká Británie


 • Ostatní druhy
  Morče Dunkin-Hartley

  Původ

  Získán pro Charles River v roce 1968 od Medical Research Council, Millhill, Anglie.

  Kód kmene

  051

  Barva srsti

  Bílá (acromelanický albín)

  Novozélandský bílý králík (NZW)

  Původ

  Novozélandský bílý byl získán Charles River Canada v roce 1991 od Kitayama Labs K.K. of Nagano Prefecture, Japonsko.

  Kód kmene

  052

  Barva srsti

  Bílá (albín)