Transport zvířat

Naše společnost svým zákazníkům nabízí kompletní zajištění přepravy laboratorních zvířat (myší, potkanů, králíků a morčat). Zařídíme leteckou či silniční přepravu téměř libovolného množství laboratorních zvířat z jakékoliv evropské země či ze zámoří, a to včetně pomoci při obstarávání potřebné importní či exportní dokumentace, vyřízení patřičných povolení i zajištění přepravních boxů.

Aktuální číslo povolení dopravce VELAZ je CZ 11905624 a povolení pro nakládání s GMO máme vedené na MŽP pod č. j. 31480/ENV/16.