O FIRMĚ VELAZ, s. r. o.

VELAZ, s. r. o. je firmou, která navazuje na tradici národního a státního podniku VELAZ, založeného v roce 1956. Již téměř 70 let VELAZ pomáhá řešit potřeby oblasti vědy a užití laboratorních zvířat pro zákazníky (odborné pracovníky) především z České a Slovenské republiky.

Při všech aktivitách jsou uplatňovány zásady vyplývající z požadavků zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a dále pak z vyhlášky č. 419/2012 Sb. Ministerstva zemědělství o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

VELAZ má osvědčení chovného a dodavatelského zařízení č.j. MZE-54774/2023-13143 ze dne 8. 11. 2023 na dobu 5 let. Veterinární registrační číslo chovného a dodavatelského zařízení v ústřední evidenci je CZ 21760118. Číslo povolení dopravce je CZ 11905624. VELAZ na základě smluvních ujednání je výhradním dodavatelem králíků z chovu p. Kočára, Ratibořice 11 – Osvědčení osoby provozující chovné nebo dodavatelské zařízení č.j. 42304/2020-MZE-18134 na dobu 5 let.

ADRESA SPOLEČNOSTI:

IČ: 25691970
DIČ: CZ25691970

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

Pavlína Dandová

Odborné konzultace

Ing. Petr Baxa