Attachments

SAFE-SELECT-FINE
SAFE-SELECT-FINE.pdf (640 KB)

Safe Select Fine

Kvalitní dřevěná výběrová podestýlka vhodná především pro IVC a izolátory.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Barva : žlutá
Struktura : kubický granulát
Průměrná velikost částic / částicový rozptyl : 2.5 mm – 3.5 mm
Popel (850 °C, 4 h) : ~ 0.5%
pH (10 % suspenze) : 4.5 – 6.5
Objemová hmotnost (v souladu s DIN EN ISO 60) : 160 g/l – 240 g/l
Velmi nízká prašnost

Procentuální zastoupení částic podle velikosti (RETSCHOVO vibrační síto):

> 2,5 mm
25 % – 50 %

> 2 mm
60% – 85 %

> 1.25 mm
min. 90 %

> 0.71 mm
min. 97 %

Obecné informace

Podestýlka Safe je vyrobena z obnovitelných surovin a je šetrná k životnímu prostředí.
Stejně jako u ostatních přírodních produktů se mohou vyskytovat drobné odchylky od výše uvedených hodnot.