Doprava zvířat

Naše společnost svým zákazníkům nabízí kompletní zajištění přepravy laboratorních zvířat (myší, potkanů, králíků, morčat). Zařídíme leteckou či silničním přepravu téměř libovolného množství laboratorních zvířat z jakékoliv evropské země či ze zámoří, a to včetně obstarání potřebné importní či exportní dokumentace, vyřízení patřičných povolení i zajištění přepravních boxů.

Aktuální povolení pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy máme vedené na MŽP pod č. j. 75573/ENV/14.

Povolení přepravce pro běžná laboratorní zvířata (č. j. 70029/2013-MZE-17214) zůstává beze změn. Veterinární registrační číslo chovného a dodavatelského zařízení v ústřední evidenci – CZ 21760118 (Koleč) a CZ 11760500 (Lysolaje), povolení dopravce – CZ 11905488.