Archiv autora: admin

Návštěva chovů Charles River

Vzhledem k tomu, že řada z vás projevuje velký zájem o možnost návštěvy chovného zařízení společnosti Charles River v Německu, rozhodli jsme se návštěvy podle zájmu organizovat. Jedná se o dvoudenní výjezd organizovaný přibližně 2x ročně. Chovné zařízení se nachází nedaleko Norimberku.

Vyšetření zdravotního stavu zvířat

Pořádání seminářů, které se týkají nové nabídky vyšetření zdravotního stavu zvířat.

Seminář pořádá naše společnost na základě spolupráce se Státním veterinárním ústavem v Praze a společností Charles River. Tímto seminářem bychom rádi uvedli naši novou službu – vyšetřování zdravotního stavu pro pracoviště v České a Slovenské republice, která využívají laboratorních zvířat.

Tématické okruhy přednášejících z řad odborníků:

  • patologie
  • parazitologie
  • bakteriologie
  • serologie

V rámci semináře dále probíhá:

  • prohlídka laboratoří Státního veterinárního ústavu
  • představení systémů kontroly zdravotního stavu u Charles River
  • diskuze nad programy zdravotní kontroly
  • doporučení FELASA týkající se Health monitoring
  • občerstvení
  • představení nabídky vyšetřování zdravotního stavu přímo na Státním veterinárním ústavu v Praze

O dalším termínu semináře vás budeme informovat zde.