Návštěva chovů Charles River

Vzhledem k tomu, že řada z vás projevuje velký zájem o možnost návštěvy chovného zařízení společnosti Charles River v Německu, rozhodli jsme se návštěvy podle zájmu organizovat. Jedná se o dvoudenní výjezd organizovaný přibližně 2x ročně. Chovné zařízení se nachází nedaleko Norimberku.