Wistar WU

Původ

H.H. Donaldson selektoval kmen Wistar WU na Wistar-Institute, USA na počátku 19. století. Do Glaxo se dostal v roce 1927, kde byl dále veden jako inbrední kmen. Do Nederlands-Institute voor Volksfoending se dostal v roce 1933, do Unilever, Vlaardingen v roce 1941 a do Institut Centraale Proefdierenbedrijf TNO v roce 1958. Hysterektomicky znovu derivován v roce 1963. Jako outbrední kmen získán pro SAVO, Kißleg v roce 1975. Hysterektomicky derivován v Charles River v roce 1987.

Barva srsti

Bílá (albín)

Využití ve výzkumu

Obecný víceúčelový model, toxikologie, testování bezpečnosti a efektivity, stárnutí

Místo chovu

Německo