Nádoba T3 (PP)

Klec je určena pro laboratorní myši, křečky a potkany určené pro pokusy, jejich chov a rozmnožování.

Klec splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU v tomto rozsahu.
Pro klec lze použít zvýšené víko L3H (o 3 cm) tak, aby klec splnila směrnici 2010/63/EU pro možnost držení v pokusech laboratorní potkany do tělesné hmotnosti 600 g.

Všechny části klece mohou být opakovaně sterilizovány v parních autoklávech při teplotě 121 stupňů C a tlaku 50 kPa po dobu 20 min.

Maximální přípustné množství zvířat během pokusů v v kleci T3 dle požadavků vyhlášky č. 299/2014 Sb. v závislosti na jejich tělesné hmotnosti:

  • Myš

do 20g – 13 ks
20g až 25g – 11 ks
25g až 30g – 10 ks
nad 30g – 8 ks

  • Křeček

do 60g – 5 ks
60g až 100g – 4 ks
nad 100g – 3 ks

  • Potkan (pouze v kombinaci se zvýšeným víkem L3H)

do 200g – 4 ks
200g až 300g – 3 ks
300g až 400g – 3 ks

Chovná nádoba T3

Materiálové provedení: polypropylen TATREN, mléčně zabarvený
Výška: 150 mm
Vnější rozměr – horní: 430 x 275 mm (délka x šířka)
Podlahová plocha: 806 cm2
Hmotnost: 730g

Drátěné víko L3

Součástí víka je dělící plech v krmítku
Materiálové provedení: obecné železo
Povrchová úprava: elektrolytický zinkochromát
Hmotnost: 640g

Drátěné víko L3H

Součástí víka je dělící plech v krmítku
Materiálové provedení: obecné železo
Povrchová úprava: elektrolytický zinkochromát
Hmotnost: 790g