Attachments

SAFE-SELECT
SAFE-SELECT.pdf (644 KB)

Safe Select

Kvalitní dřevěná podestýlka vhodná především pro IVC a izolátory.

Tento produkt lze objednat pouze v celých paletách (36 bal. / 360kg).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Barva: žlutá
Struktura: kubický granulát
Průměrná velikost částic / částicový rozptyl: 3.5 mm – 4.5 mm
Popel (850 °C, 4 h): ~1%
pH (10 % suspenze): 4.5 – 6.5
Objemová hmotnost (v souladu s DIN EN ISO 60): 160 g/l – 250 g/l

Procentuální zastoupení částic podle velikosti (Engelsmannovo vibrační síto):

> 5 mm
max. 17 %

> 3.15 mm
60 % – 85 %

> 2 mm
min. 90 %

Obecné informace

Podestýlka SAFE je vyrobena z obnovitelných surovin a je šetrná k životnímu prostředí.
Stejně jako u ostatních přírodních produktů se mohou vyskytovat drobné odchylky od výše uvedených hodnot.