Attachments

SAFE-3-4-S
SAFE-3-4-S.pdf (659 KB)

Safe 3-4 S

Nejběžnější typ podestýlky vhodný především pro bariérové chovy.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Barva : béžová
Struktura : vláknitá
Velikost vláken : 2 mm – 4 mm
Objemová hmotnost : 70 g/l – 150 g/l
Popel (850 °C, 4 h) : přibližně 0.5 %
pH (10 % suspenze) : 4.5 – 6.5

Procentuelní zastoupení částic podle velikosti (Engelsmannovo vibrační síto):

>3.55 mm
max. 5 %

>2.0 mm
max. 57 %

>1.25 mm
min. 80 %

Obecné informace

Podestýlka SAFE je vyrobena z obnovitelných surovin a je šetrná k životnímu prostředí.
Stejně jako u ostatních přírodních produktů se mohou vyskytovat drobné odchylky od výše uvedených hodnot.