Attachments

SAFE-MK-3500
SAFE-MK-3500.pdf (662 KB)

Safe MK 3500

Podestýlka vyrobená z přírodního materiálu (kukuřičná drť), který je šetrný k životnímu prostředí a vhodný pro využití v laboratorních podmínkách

Tento produkt lze objednat pouze v celých paletách (36 bal. / 720kg)

Chemické a fyzikální vlastnosti

Barva: světle hnědá
Struktura: granulát
Průměrná velikost částic: 2500 µm – 3500 µm
Popel (850 °C, 4 h): ~ 1%
pH (10% suspenze): 4.5 – 6.5
Objemová hmotnost: 350 g/l – 500 g/l
Bod vzplanutí: approx. 185 °C
Bod vznícení: approx. 205 °C

Procentuální zastoupení částic podle velikosti (Retschovo vibrační síto):

>5000 µm
max. 7 %

>3550 µm
max. 70 %

>2000 µm
min. 98 %

General references

SAFE MK 3500 má velmi dobré absorbční vlastnosti. Podestýlka vhodná pro chovatele, kteří autoklávují chovná zařízení.
Stejně jako u ostatních přírodních produktů se mohou vyskytovat drobné odchylky od výše uvedených hodnot.