OFA

Původ

Původní kmen byl vyšlechtěn v roce 1925 Robert Worthington Dawley. V roce 1955 jej získal Carworth Farms a kmen byl přejmenován na CFE (Carworth Farms Elias). Získán pro Charles River Francie v roce 1967, kde se v roce 1968 stal známým jako OFA (Oncins France Strain A).

Barva srsti

Bílá (albín)

Charakteristika kmene

  • Střední velikost
  • Rychlý růst
  • Poslušný, snadný chov
  • Snadno se reprodukuje
  • Nízký výskyt spontánních plodových malformací
  • Samice jsou náchylné na rozvoj prsních nádorů (79% samic ve věku 112 týdnů)
  • Alopecie u oplodněných samic
  • Zánět spojivek (častý)
  • Nefróza nebo glomerulonefróza spojená s věkem. Počátek nemoci u samců ve věku 6 měsíců, mírně později u samic. Ve věku dvou let je nemocí zasaženo 95% samců a 75% samic.

Využití ve výzkumu

Farmacetologie, toxikologie, teratologie, onkologie, kontrola léčiv, fyziologie, experimentální mikrobiologie, experimentální chirurgie, etologie

Místo chovu

Francie