Izolátor

Nabízíme širokou škálu izolátorů pro chov zvířat.

Izolátory jsou charakterizovány následujícími vlastnostmi:

  • Maximální biologická bezpečnost
  • Maximální ochrana personálu a životního prostředí
  • Univerzální použití (práce s patogeny)
  • Využití klecí o různých velikostech
  • Dokumentovány a kvalifikovány

Při navrhování izolátorů je kladen důraz na ergonomickou manipulaci, která se například projevuje na elektricky nastavitelné výšce izolátoru (vybrané typy izolátorů) a ideálně upravené konstrukci.

Základní izolátor je v přední části vybaven jedním párem rukavi a k dispozici je ve verzi s přetlakem, nebo ve verzi přetlak/podtlak.

Více informací o základním izolátoru zde: Basic isolator