CD IGS

Nejpoužívanější kmen laboratorních potkanů

Původ

Pochází od Roberta W. Dawley, který v roce zkřížil hybridního samce (hooded) a samici potkana Wistar. Kmen přišel do Charles River v roce 1950 ze Sprague Dawley. V roce 1955 byl hysterektomován z originálních SD kolonií Charles River aby vytvořil základ současného CD kmene. Produkční kolonie jsou vyvinuty ze zakládající kolonie a jsou spravovány v souladu s chovným systémem Charles River International Genetic Standard.

Kód kmene

001

Barva srsti

Bílá (albín)

Využití ve výzkumu

Obecný víceúčelový model, testování bezpečnosti a efektivity, stárnutí, výživa, indukovaná obezita, onkologie

Místo chovu

Spojené státy, Německo, Velká Británie, Itálie, Kanada