Semináře

Zajistíme pořádání seminář pro vaši organizaci na libovolné téma z oblasti práce s laboratorními zvířaty, ať už se jedná o obohacování životního prostředí zvířat, vyšetření jejich zdravotního stavu, zootechniku nebo příslušné legislativní procesy.

Semináře organizujeme ve spolupráci se Společností pro vědu o laboratorních zvířatech a pořádáme i semináře vlastní.