Konzultace chovů

Nabízíme konzultační a poradenskou činnost v oblasti vědeckého využití laboratorních zvířat a poskytujeme doporučení týkající se podmínek jejich chovu, experimentů, obohacení i chovu jednotlivých biomodelů včetně jejich ustájení.

Díky našim bohatým zkušenostem s vlastními chovy laboratorních zvířat různého typu (bariérový chov, chov v izolátorech i v IVC systémech)vám dokážeme poradit se všemi zootechnickými a veterinárními aspekty chovu, ať už se jedná o standardní krmné diety a podestýlky s deklarovanými parametry, výběr vhodného obohacení prostředí pro vaše zvířata, systémy kontrol a nejrůznější jiné zootechnické i legislativní požadavky.