Attachments

SAFE-MK-2000
SAFE-MK-2000.pdf (649 KB)

SAFE MK 2000

SAFE MK 2000 částice vyrobené materiálu, který je šetrný k životnímu prostředí a vhodný pro využití v laboratorních podmínkách.
Tento produkt lze objednat pouze v celých paletách
(39 bal./780kg).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Barva : světle hnědá
Struktura: granulát
Průměrná velikost částic: 1700 µm – 2200 µm
Popel (850 °C, 4 h) : ~ 1%
pH (10% suspenze) : 4.5 – 6.5
Objemová hmotnost : 500 g/l – 600 g/l
Bod vzplanutí : ~ 185 °C
Bod vznícení : ~ 205 °C

Procentuální zastoupení částic podle velikosti (Retschovo vibrační síto):

>2500 µm
max. 0.5 %

>2000 µm
max. 30 %

>1600 µm
min. 50 %

>710 µm
min. 99 %

Obecné informace

SAFE MK 2000 částice jsou vyrobeny z obnovitelných surovin a jsou šetrné k životnímu prostředí.
Stejně jako u ostatních přírodních produktů se mohou vyskytovat drobné odchylky od výše uvedených hodnot.