Konference SVLZ 2018

Společnost pro vědu o laboratorních zvířatech, z.s.

si Vás dovoluje pozvat na

21. konferenci o laboratorních zvířatech

Konference se bude konat ve dnech 16. – 18. května 2018, v Hotelu Galant v Lednici.

Registrace účastníků bude v hotelu Galant v Lednici, ve středu 16. 5. 2018, v době 12-13 hodin, a poté bude zahájen odborný program. Ukončení konference je plánováno v pátek 18. 5. 2018 ve 12 hodin.

V rámci odborného programu bude vytvořen prostor pro prezentaci přednášek, posterů i pro diskusi o problematice aktuálních otázek v oblasti chovu a využití laboratorních zvířat, uplatnění principů 3R a 2E, monitoringu zdravotního stavu zvířat, předklinických experimentálních přístupů, metodických možností doplnění či nahrazení zkoušek na zvířatech metodami in vitro.