Archiv pro rubriku: Novinky

Jarní seminář SVLZ

Rádi bychom vás pozvali na Jarní seminář pořádaný SVLZ (Společností pro vědu o laboratorních zvířatech).

Tento seminár se bude konat v Praze a Bratislavě:

 • 13. 3. 2018 – 12:30 Ústav molekulární genetiky AV ČR v. v. i., seminární místnost ÚMG, Vídeňská 1083
 • 14. 3. 2018 – 10:00 Seminarna miestnost CEM, PLV blok C, 1. poschodie, Dúbravská cesta 9

Hlavním tématem je kvalita laboratorních zvířat a konkrétně:

 1. Programy genetické stability a rozvoje chovů
 2. Sledování genetického pozadí používaných kmenů zvířat s ohledem na výsledky výzkumu
 3. Standardizace a biosecurity v chovech laboratorních zvířat

Pro účast na semináři se prosím registrujte na tomto odkazu.

Seminář se koná za podpory následujících partnerů:

 • Centrum experimentálnej medicíny (www.uef.sav.sk)
 • ÚMG v. v. i.  (www.img.cas.cz)
 • Charles River (www.criver.com)
 • GVG Genetic monitoring (www.gvg-gm.de)
 • a Velazu

Více informací na přiloženém letáku.

Králíci a králičí chovné klece

Naše společnost nabízí svým zákazníkům Novozélandské bílé králíky v konvenční SPF kvalitě. Konvenční chovy jsou v České republice, nedaleko Třebíče. SPF králíci pocházejí z chovů společnosti Charles River ve Francii. Obě zařízení jsou akreditována pro chov zvířat určených pro výzkum.

Spolu s králíky nabízíme samozřejmě i možnost jejich ustájení. Během loňského roku jsme připravili novou klec, která splňuje veškeré požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU a navazující české předpisy (včetně větší podlahové plochy a vyvýšené plošiny). Veškeré podrobnosti lze najít na stránce věnované tomuto typu chovné klece.

Obohacení prostředí

Na základě přijaté vyhlášky 419/2012 Sb. je nutné využívat v zařízeních pracujících s laboratorními zvířaty různých forem obohacení prostředí. Konkrétně: „…Zařízení musí uplatňovat vhodné postupy úpravy prostředí, které rozšiřují okruh možných činností pokusných zvířat a podporují jejich přizpůsobení situaci, včetně tělesného pohybu, získávání potravy, hraní a kognitivních činností, podle druhu pokusných zvířat.“

V případě, že byste chtěli mít přehled o nabízených typech obohacení prostředí, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@velaz.cz. Zdarma Vám zašleme vzorky několika typů obohacení prostředí, abyste mohli vyzkoušet, co je pro Vaší potřebu nejvhodnější. Případně se podívejte na naše webové stránky do sekce enrichment.

Návštěva chovů Charles River

Vzhledem k tomu, že řada z vás projevuje velký zájem o možnost návštěvy chovného zařízení společnosti Charles River v Německu, rozhodli jsme se návštěvy podle zájmu organizovat. Jedná se o dvoudenní výjezd organizovaný přibližně 2x ročně. Chovné zařízení se nachází nedaleko Norimberku.

Vyšetření zdravotního stavu zvířat

Pořádání seminářů, které se týkají nové nabídky vyšetření zdravotního stavu zvířat.

Seminář pořádá naše společnost na základě spolupráce se Státním veterinárním ústavem v Praze a společností Charles River. Tímto seminářem bychom rádi uvedli naši novou službu – vyšetřování zdravotního stavu pro pracoviště v České a Slovenské republice, která využívají laboratorních zvířat.

Tématické okruhy přednášejících z řad odborníků:

 • patologie
 • parazitologie
 • bakteriologie
 • serologie

V rámci semináře dále probíhá:

 • prohlídka laboratoří Státního veterinárního ústavu
 • představení systémů kontroly zdravotního stavu u Charles River
 • diskuze nad programy zdravotní kontroly
 • doporučení FELASA týkající se Health monitoring
 • občerstvení
 • představení nabídky vyšetřování zdravotního stavu přímo na Státním veterinárním ústavu v Praze

O dalším termínu semináře vás budeme informovat zde.