Potkani

Long Evans

Původ Pochází od doktorů Longa a Evanse křížením několika bílými samicemi z Wistar Institute s divokými šedými samci. Do Charles River se dostal z Canadian Breeding Farm and Laboratories v roce 1978. Hysterektomicky očištěn v roce 1978. Kód kmene 006 Barva srsti Bílá s ... more

RNU (Nude rat)

Původ Bezsrstý potkan NIH byl vytvořen roku 1979–1980 serií křížení zahrnující 8 inbredních potkaních kmenů. Pro Charles River získán od National Institutes of Health v roce 2001. Tento atymický bezsrstý potkan je deficitní na T buňky a vykazuje nulovou populaci ... more

SHRSP

Původ Kmen SHRSP byl izolován z Wistar-Kyoto potkana Okamoto and Aoki roku 1963. Podlinie A3 byla převezena do National Institutes of Health v roce 1975 z Yamori v generaci F36. Pro Charles River získána v roce 2002. Kód kmene 324 Barva srsti Bílá (albín) Využití ... more

OPRL1

Původ Tento kmen byl vytvořen v laboratoři pod vedením Dr. Edwina Cuppera v Hubrecht Institutu v Holandsku. Biochemické zkoumání odhalilo, že OPRL1 funkční protein (Nociceptin Receptor) u tohoto kmenu u homozygotů kompletně chybí.  U hererozygotů je sníženo množství i účinnost ... more

SERT

Původ Tento kmen byl vytvořen v laboratoři Dr. Edwina Cuppena v Hubrecht laboratory v Nizozemí. Biochemická charakterizace ukázala, že SERT mRNA a související funkční protein zcela chybí u homozygotních knock-out potkanů. U heterozygotů je ​pozorovatelné snížení exprese a funkce na ... more

BDIX

Původ Z křížení mezi BDI a BDVIII s následnou selekcí sourozeneckých párů pro agouti barvu srsti a tmavě zbarvené oči. Pro Charles River získán v roce 1998 od National Cancer Institute Animal Production Program (Cr). Kód kmene 284 Barva srsti Agouti Využití ve výzkumu Model pro ... more

Buffalo

Původ Dostal se do Heston v roce 1946 z kmene Buffalo od H. Morris. Dále do NIH roku 1951 v F10. Pro Charles River získán roku 1998 z National Cancer Institute Animal Production Program (Cr). Kód kmene 281 Barva srsti Bílá (albín) Využití ve výzkumu Karcinogenita, ... more

Noble

Původ Do Bogden v polovině 70. let 20. století z potkaního kmene Noble (sourozenecké křížení, ale nepochází z jednoho páru a proto nemusí být isogeničtí). Do National Cancer Institute Animal Production Program (Cr) v roce 1978. Pro Charles River získán ... more

Wistar Furth

Původ J. Furth vytvořil roku 1945 z běžného kmene Wistar kmen Winstar Furth ve snaze vytvořit kmen s vysokým výskytem leukémie. Pro Charles River získán v roce 1998 od National Cancer Institute Animal Production Program (Cr). Barva srsti Bílá (albín) Využití ve výzkumu Rezistentní ... more

RIP-HAT

Původ Transgenní RIPHAT sestává z PCR-generované cDNA zahrnující kódovací sekvence h-IAPP podle regulace promotoru potkaního insulin II promoter/5’ nepřeloženého regionu a následovaného intron I z lidského genu pro albumin a polyadenylation site/RNA terminačního regionu z lidského genu glyceraldehyd-3-fosfát. Hemizygoti z ... more

GK

Původ Potkan Goto-Kakizaki (GK) neobézní verze podkmene Wistar, u které se vyvinul diabetes mellitus Typ 2 na počátku života. Model byl vyvinut Goto a Kakizaki v Tohoku University, Sendai, Japan v roce 1975. Dostal se do Chugai Pharmaceutical Co, dále ... more

SHHF

Původ Chovný kmen pro tuto kolonii byl vytvořen Dr. Sylvia McCune at the University of Chicago Medical School v roce 1983 z laboratoře J.E. Miller at G.D. Searle and Company. Zvářata byla vyvinuta zpštným křížením potkanů SHROB s potkany SHR/N. ... more

ZSF1

Původ Tento hybridní potkan je křížencem ZDF samice a SHHF samce. Tento model byl vyvinut v Genetic Models, Inc. in Indianapolis, IN. Pro Charles River získán v roce 2001. Kód kmene 378 (OBÉZNÍ), 379 (ŠTÍHLÝ +/?) Barva srsti Bílá; černá kapuce s černým pruhem ... more

PCK

Původ Tento model s polycystickou nemocí ledvin vykazujécí zapojení ledvin i jater byl identifikován v kolonii CD potkanů z Charles River Japan production facility. Identifikace mutace genu Pkhd1 byla popsána Katsuyama and associates v roce 2000. Tato autozomálně recesiní mutace ... more

BCRP Knockout

Původ V Hubert Institute byla izolována nonsense mutace na pozici aminokyseliny 59 (Glu to stop) v rámci katalytického centra ABC transporter jako doména potkaního genu Abcg2 (Bcrp). Tato mutace eliminuje všechen protein divokého typu. Pro Charles River získáno s exkluzivní licencí ... more

Zucker

Původ Obezita se spontánně objevila u kmene 13M pod vedením Laboratory of Comparative Pathology of Theodore and Lois Zucker in Stow, MA. Výzkum kolonie se rozšířil do mnoha institucí. Pro Charles River získán v roce 1985 z výzkumné kolonie farmaceutické ... more

ZDF

Původ K mutaci došlo v kolonii outbredních Zucker potkanů v laboratoři Dr. Walter Shaw v Eli Lilly Research Laboratories in Indianapolis, IN mezi lety 1974–75. Část kolonie obsahující mutacibyla přemístěna do Indiana University Medical School (IUMS), do laboratoře of Dr. ... more

Wistar Kyoto

Původ Outbrední kmen Wistar z Kyoto School of Medicine se dostal do NIH roku 1971. Jedná se o stejný kmen, ze kterého byl všlechtěn kmen SHR/N. Pro Charles River získán roku 1974 od NIH v F11. Barva srsti Bílá (albín) Kód kmene 008 Využití ve ... more

CD Hairless

Původ Tento model se spontánní mutací byl izolován z kolonie Crl:CD(SD) v Charles River, na konci 80. let 20. století. Znovu derivován roku 1993 a následné převezen do Charles River, Raleigh, NC kvůli bezbariérové produkci. Model nevykazuje vlastnost nárůstu chlupů ... more

SHR

Původ Okamoto, Kyoto School of Medicine, 1963, z outbredního samce Wistar Kyoto s výraznou elevací krevního tlaku a samice s mírně zvýšeným tlakem. Tím bylo zahájeno sourozenecké křížení s pokračující selekcí pro hypertenzi. Do NIH se dostal roku 1966 roku ... more

Wistar WU

Původ H.H. Donaldson selektoval kmen Wistar WU na Wistar-Institute, USA na počátku 19. století. Do Glaxo se dostal v roce 1927, kde byl dále veden jako inbrední kmen. Do Nederlands-Institute voor Volksfoending se dostal v roce 1933, do Unilever, Vlaardingen ... more

WAG

Původ A.L. Bacharach, Glaxo Labs., U.K., roku 1924 vyšlechtil inbrední WAG z kmene Wistar. Do Harrington se dostal v roce 1964, do MBL-TNO v roce 1953, poté do REP Institutes TNO, Rijswijk. Pro Charles River Germany získán od REP Institutes TNO ... more

Wistar

Původ Do Scientific Product Farms Ltd (předchozí majitel Charles River UK) se dostal v roce 1947 z Wistar Institute. Pro Charles River USA získán v roce 1975 z Charles River UK. Tato kolonie byla vybrána z důvodu nízkého výskytu hydronefrózy. Kód ... more

Lewis

Původ Vyšlechtěn Dr. Lewis z kmene Wistar začátkem 50. let 20. století. Získán pro Charles River od Tulane v roce 1970. Kód kmene 004 Barva srsti Bílá (albín) Využití ve výzkumu Výzkum transplantací, indukovaná artritida/záněty, experimentalní alergická encefalitida, STZ-indukovaný diabetes MHC Haplotyp RT1l Místo chovu Spojené státy, Německo, Velká ... more

Wistar Han IGS

Původ Glaxo Wellcome jej znovu derivoval z kmene Han Wistar dodaným z BRL. Získáno pro Charles River v roce 1997. Produkční kolonie jsou vytvořeny ze zakládající kolonie a jsou spravovány v souladu s chovným systémem Charles River International Genetic Standard. Barva ... more

Fischer 344

Původ Z křížení #344 potkanů zakoupených od místního chovatele (Fischer). Tato kolonie pochází od M.R. Curtis, Columbia University Institute for Cancer Research z roku 1920. Dunning at Columbia započal s chovem taktéž v roce 1920. Od Dunning získán pro Charles ... more

Brown Norway

Původ Silvers a Billingham v roce 1958 započali se sourozeneckým křížením. Jejich záměrem byla selekce na histokompatibilitu hnědé mutace v kmenu divokých potkanů založeného Kingem a Aptekem, šlechtitelské kolonie potkanů odchycených v přírodě roku 1930. Získán pro Charles River od ... more

OFA

Původ Původní kmen byl vyšlechtěn v roce 1925 Robert Worthington Dawley. V roce 1955 jej získal Carworth Farms a kmen byl přejmenován na CFE (Carworth Farms Elias). Získán pro Charles River Francie v roce 1967, kde se v roce 1968 ... more

Lister Hooded

Původ Tento kmen získal své jméno podle Lister Institute, ve kterém vznikl. Z Glaxo získán pro Charles River UK v roce 1990 a znovu v roce 1996. Pro Charles River Germany roku 2007. Známý pro svou poddajnost a dobrou produkci. ... more