Speciální kmeny

PGP

Původ V roce 1995 byla Safety Assessment, Merck Research Laboratories, West Point, PA identifikována subpopulace CF-1™ myší s deficitním vyjádřením mdr1a P-glycoprotein (PGP). Genotypizace vedla k identifikaci homozygotních populací, mutant (-/-) a divoký typ (+/+), které byly vyšlechtěny ve spolupráce s Merck by ... more

OT II

Původ Získána pro Charles River France od Walter and Eliza Hall Institute, Victoria, Australia, v roce 2002. Tyto homozygotní transgenní myši vykazují myší receptor alpha-řetězce a beta-řetězce T buněk, který se páruje s CD4 koreceptorem a je specifický pro kuřecí ... more

OT I

Původ Získána pro Charles River France od Walter and Eliza Hall Institute, Victoria, Australia, v roce 2002. Tyto homozygotní myši obsahují transgenní vlohy pro myší geny Tcra-V2 a Tcrb-V5. Transgenní T buněčný receptor byl navržen tak, aby rozpoznal ovalbuminové zbytky ... more

Ly5.1

Původ Tento kmen byl původně vyšlěchtěn v Sloan Kettering Institute, kde byl zpětně křížen s nespicifickým C57BL/6 kmenem. Kongenní kmen C57BL/6-Ly5.1 nese myší alelu SJL v lokusu Ptprc: Ptprca nebo CD45.1 nebo Ly5.1. Charles River Europe chová CD45.1 vyjadřující B6SJL-Ptprca Pepcb/BoyCrl ... more

The Pound Mouse

Původ Tento model byl izolován z kolonie C57BL/6NCrl v Charles River Laboratories barrier facility in the United States v roce 2005. Mutace byla lokalizována do regionu nedaleko od receptoru leptinu na Chr 4. Kód kmene 457 (OBÉZNÍ), 464 (HUBENÝ +/?) Barva srsti Černá Využití ve ... more