Inbrední kmeny

129-E Myš

Poznámka: Písmeno E značí, že zdravotní stav toho zvířete splňuje profil VAF/Elite™. Pro další informace navštivte, prosím, dokument výrobce s definicí profilu VAF/Elite™ ve formátu pdf: http://www.criver.com/files/pdfs/rms/rm_rm_r_vaf_profiles.aspx Původ Vyšlechtěno Dr. L.C. Stevens v laboratoři The Jackson Laboratory. Během sedmdesátých let zavedl Dr. Stevens tento kmen ... more

B6 Albino

Původ Kmen získán z NCI od Dr. Allana Bredleye z Baylore College of Medicine v roce 2000. Kmen B6 albino je spontánně albinotická mutace koisogenního kmene C57BL/6. Myši obsahuji mutaci v tyrosinase genu, v případě homozygotní mutace je barva srsti ... more

FVB

Původ Derivováno v roce 1935 z outbrední kolonie Swiss [N.GP(S)] v NIH. Začátkem roku 1970, byl ustanoven inbrední kmen nazvaný Fv1b (citlivý na kmen B Friend leukémie) v NIH. Do Charles River z NIH v roce 1994. Hysterektomicky derivováno v ... more

DBA/2NCrl

Původ Vyvinul C.C. Little v roce 1909 segregací kmene pro barvu srsti. Nejstarší ze všech inbredních kmenů. V letech 1929 - 1930 byly mezi sebou kříženy sublinie a došlo k vytvoření několika nových sublinií, včetně hojně používané sublinie 1 (dříve ... more

CBA/Ca

Původ Strong v roce 1920 zkřížil samici Bagg albino a DBA samce. CBA kmen byl vybrán pro svou nízkou incidenci tumoru mléčných žláz. Převedeno z Jackson Laboratory do Haldane a Gruneberg v roce 1932, do Carter (CBA/Ca) v roce 1947. ... more

BL/6N

Původ C. C. Little vyvinul v roce 1921, z kmene slečny Abby Lathropové ze kterého také vznikly kmeny C57BR a C57L. Do Jackson Laboratory z Hall v roce 1948. Do NIH v roce 1951 z Jackson Laboratory jako F32. Do ... more

C3H/N

Původ Strong zkřížil samici Bagg albino a DBA samce v roce 1920. Vrh 4 samic a 2 samců byl odeslán do Andervont v roce 1930; pak do Heston jako F35. Do NIH v roce 1951 z heston jako F57. Do ... more

Balb/cN

Původ H.J Bagg vyvinul „Bagg albino“ v roce 1931 použitím kmene od prodejce z Ohia. McDowell v roce 1923 na inbrední. Do Snell v roce 1932 na F26, do Adnervon v roce 1935. Do NIH na F72 v roce 1951. ... more

129

Původ Genotyp inbredního kmene 129/Sv C-P (wild-type alel, u albino a pink-eyed dilution loci) ustanovil Dr. LC Stevens z The Jackson Laboratory. Pro jeho zájem o testikulární teratomy, které jsou velmi časté u inbredního kmene 129, zkoumal efekt určitých myších ... more