Imunodeficientní kmeny

Athymic Nude Mice

Původ Tato imunodeficitní bezsrstá myš pochází z chovu NIH, původně byla určena k BALB/c kongenitě. Později bylo žjištěno, že není inbrední, proto je udržována jako outbrední. Není spojena s žádnou jinou linií. Chybí ji brzlík a tudíž není schopná produkovat T-buňky, ... more

SHC Mice

Původ Bezsrstá SCID kongenní myš byla vyšlechtěna Charles River Research Models v roce 2009 za použití zrychleného zpětného křížení k umístění genu pro bezsrstnost (Hrhr) přítomného v Crl:SKH1-Hrhrumístěný na CB17/Icr-Prkdcscid/IcrIcoCr genetickém pozadí. Tyto myši jsou homozygotní pro obě mutace Hrhr a Prkdcscid, takže ... more

NU/NU Mouse

Původ Tato imunodeficitní bezsrstá myš pochází z chovu NIH, původně byla určena k BALB/c kongenitě. Později bylo žjištěno, že není inbrední, proto je udržována jako outbrední. Není spojena s žádnou jinou linií. Chybí ji brzlík a tudíž není schopná produkovat T-buňky, ... more

NIH-III Mouse

Původ Nejčastěji nazývaná NIH-III, byla vyšlechtěna v NIH. Kromě genu pro besrstnost, který způsobuje absenci brzlíku a T-buněk, má tato myš další dvě mutace podstatné při regulaci funkce imunitního systému.  Ty jsou označované jako x-spojené imunitní poruchy (xid) a béžovvé ... more

SCID Beige mice

Původ Kongenní myš, která má jak autozomálně recesivní mutaci SCID (Prkdcscid) tak béžovou (Lystbg-J). Mutace SCID má za následek závažnou kombinovanou imunodeficienci, ovlivňující B i T lymfocyty. Béžová mutace způsobuje vadu u NK buněk. Tato myš byla vyšlechtěna Croy, et ... more

SHO mice

Původ Bezsrstá SCID myš byla vyšlechtěna Charles River Research Models v roce 2007 křížením Crl:HA-Prkdcscid a Crl:SKH1-Hrhr kmenů. Výsledná zvířata jsou homozygoti jak v Prkdcscid mutaci, tak Hrhr mutaci. Kvůli tomu vykazují závažnou kombinovanou imunodeficitní fenotypovou charakteristiku SCID myší a bezsrstnost. Kód kmene 474 Barva srsti Bezsrstá ... more

SCID mice

Původ SCID myši se vyznačují aotozomálně recesivní mutací (SCID). Vyšlechtěna Bosma z C.B-17/Icr myši v roce 1980 v Fox Chase Cancer Center. SCID myši vykazují závažný kombinovaný imunodeficit ovlivňující B i T lymfocyty. Myši mají normální NK buňky, makrofágy i ... more

Balb/C-nude

Původ Chovná kolonie tohoto kmene je derivovaná a systematicky reinfůzovaná s rodokmenem kmene JAX™ myší získaných z The Jackson Laboratory. Charles River se řídí chovnými protokoly a programem genetické kvality The Jackson Laboratory pro udržení této chovné kolonie. Myši z ... more

Nude mice

Původ K mutaci došlo roku 1962 v kolonii outbredních albínů pod vedením Ruchill Hospital v Glasgow. V roce 1966 poskytl Flanagan první detailní popis tohoto mutanta. Ale teprve roku 1986 byla objevena absence brzlíku (Pantelouris EM). Tyto bezsrsté myši pochází ... more