Hybridní kmeny

NMRCF1

Původ Hybrid NMRCF1/Crl je výsledkem zkřížení samice Crl:NMRI a samců kmene JAX™ BALB/cByJ Barva srsti Bílá ... more

CD2F1/Crl

Původ První generace (F1) potomků z křížení samice BALB/cAnNCrl a samce DBA/2NCrl Barva srsti Hnědá Agouti Místo ... more

CB6F1/Crl

Původ První generace (F1) z křízení samice BALB/cAnN a samce C57BL/6N Kód kmene 176 Barva srsti Agouti Využití ve výzkumu Transplantační výzkum, výroba monoklonálních ... more

B6C3F1/Crl

Původ Myši jsou výsledkem křížení mezi samicí C57BL/6NCrl a samcem C3H/He. Pro bližší informace nás kontaktujte. Kód kmene 031 Barva srsti Agouti Využití ve výzkumu Testování bezpečnosti a efektivity, vývoj transgenních modelů a modelů s genovým knockoutem, transplantační ... more