Myši

129-E Myš

Poznámka: Písmeno E značí, že zdravotní stav toho zvířete splňuje profil VAF/Elite™. Pro další informace navštivte, prosím, dokument výrobce s definicí profilu VAF/Elite™ ve formátu pdf: http://www.criver.com/files/pdfs/rms/rm_rm_r_vaf_profiles.aspx Původ Vyšlechtěno Dr. L.C. Stevens v laboratoři The Jackson Laboratory. Během sedmdesátých let zavedl Dr. Stevens tento kmen ... more

JAX

Kmeny pocházející z chovů Jackson Laboratory je možné dodat na vyžádání. Obraťte se na e-mail info@velaz.cz. Jde o následující kmeny: ApoE http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-apoe-knockout B6CBAF1/J http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-b6cbaf1-j B6D2F1/J http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-b6d2f1-j BALB/cJ http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-balbcj BALB/cByJ http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-balb-cbyj C3H/HeOuJ http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-c3h-mouse C57BL/6J http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-c57bl-6j CBA/J http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-cba- DBA/1J http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-dba-1j DBA/2J http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-dba-2j db/db http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-diabetic-mice-db-db NOD http://www.criver.com/products-services/basic-research/find-a-model/jax-mice-strain-nod-mice NOD ... more

NMRI

Původ Swiss typ myši, které věnovala do Poiley v roce 1937 Clara Lynch. Do 51 generace byl tento kmen udržován jako inbrední, než byl převeden do Naval Medical Research Institute. Do Charles River v roce 1979 z Central Institute for ... more

Athymic Nude Mice

Původ Tato imunodeficitní bezsrstá myš pochází z chovu NIH, původně byla určena k BALB/c kongenitě. Později bylo žjištěno, že není inbrední, proto je udržována jako outbrední. Není spojena s žádnou jinou linií. Chybí ji brzlík a tudíž není schopná produkovat T-buňky, ... more

SHC Mice

Původ Bezsrstá SCID kongenní myš byla vyšlechtěna Charles River Research Models v roce 2009 za použití zrychleného zpětného křížení k umístění genu pro bezsrstnost (Hrhr) přítomného v Crl:SKH1-Hrhrumístěný na CB17/Icr-Prkdcscid/IcrIcoCr genetickém pozadí. Tyto myši jsou homozygotní pro obě mutace Hrhr a Prkdcscid, takže ... more

NU/NU Mouse

Původ Tato imunodeficitní bezsrstá myš pochází z chovu NIH, původně byla určena k BALB/c kongenitě. Později bylo žjištěno, že není inbrední, proto je udržována jako outbrední. Není spojena s žádnou jinou linií. Chybí ji brzlík a tudíž není schopná produkovat T-buňky, ... more

NIH-III Mouse

Původ Nejčastěji nazývaná NIH-III, byla vyšlechtěna v NIH. Kromě genu pro besrstnost, který způsobuje absenci brzlíku a T-buněk, má tato myš další dvě mutace podstatné při regulaci funkce imunitního systému.  Ty jsou označované jako x-spojené imunitní poruchy (xid) a béžovvé ... more

SCID Beige mice

Původ Kongenní myš, která má jak autozomálně recesivní mutaci SCID (Prkdcscid) tak béžovou (Lystbg-J). Mutace SCID má za následek závažnou kombinovanou imunodeficienci, ovlivňující B i T lymfocyty. Béžová mutace způsobuje vadu u NK buněk. Tato myš byla vyšlechtěna Croy, et ... more

SHO mice

Původ Bezsrstá SCID myš byla vyšlechtěna Charles River Research Models v roce 2007 křížením Crl:HA-Prkdcscid a Crl:SKH1-Hrhr kmenů. Výsledná zvířata jsou homozygoti jak v Prkdcscid mutaci, tak Hrhr mutaci. Kvůli tomu vykazují závažnou kombinovanou imunodeficitní fenotypovou charakteristiku SCID myší a bezsrstnost. Kód kmene 474 Barva srsti Bezsrstá ... more

SCID mice

Původ SCID myši se vyznačují aotozomálně recesivní mutací (SCID). Vyšlechtěna Bosma z C.B-17/Icr myši v roce 1980 v Fox Chase Cancer Center. SCID myši vykazují závažný kombinovaný imunodeficit ovlivňující B i T lymfocyty. Myši mají normální NK buňky, makrofágy i ... more

Balb/C-nude

Původ Chovná kolonie tohoto kmene je derivovaná a systematicky reinfůzovaná s rodokmenem kmene JAX™ myší získaných z The Jackson Laboratory. Charles River se řídí chovnými protokoly a programem genetické kvality The Jackson Laboratory pro udržení této chovné kolonie. Myši z ... more

Nude mice

Původ K mutaci došlo roku 1962 v kolonii outbredních albínů pod vedením Ruchill Hospital v Glasgow. V roce 1966 poskytl Flanagan první detailní popis tohoto mutanta. Ale teprve roku 1986 byla objevena absence brzlíku (Pantelouris EM). Tyto bezsrsté myši pochází ... more

PGP

Původ V roce 1995 byla Safety Assessment, Merck Research Laboratories, West Point, PA identifikována subpopulace CF-1™ myší s deficitním vyjádřením mdr1a P-glycoprotein (PGP). Genotypizace vedla k identifikaci homozygotních populací, mutant (-/-) a divoký typ (+/+), které byly vyšlechtěny ve spolupráce s Merck by ... more

OT II

Původ Získána pro Charles River France od Walter and Eliza Hall Institute, Victoria, Australia, v roce 2002. Tyto homozygotní transgenní myši vykazují myší receptor alpha-řetězce a beta-řetězce T buněk, který se páruje s CD4 koreceptorem a je specifický pro kuřecí ... more

OT I

Původ Získána pro Charles River France od Walter and Eliza Hall Institute, Victoria, Australia, v roce 2002. Tyto homozygotní myši obsahují transgenní vlohy pro myší geny Tcra-V2 a Tcrb-V5. Transgenní T buněčný receptor byl navržen tak, aby rozpoznal ovalbuminové zbytky ... more

Ly5.1

Původ Tento kmen byl původně vyšlěchtěn v Sloan Kettering Institute, kde byl zpětně křížen s nespicifickým C57BL/6 kmenem. Kongenní kmen C57BL/6-Ly5.1 nese myší alelu SJL v lokusu Ptprc: Ptprca nebo CD45.1 nebo Ly5.1. Charles River Europe chová CD45.1 vyjadřující B6SJL-Ptprca Pepcb/BoyCrl ... more

The Pound Mouse

Původ Tento model byl izolován z kolonie C57BL/6NCrl v Charles River Laboratories barrier facility in the United States v roce 2005. Mutace byla lokalizována do regionu nedaleko od receptoru leptinu na Chr 4. Kód kmene 457 (OBÉZNÍ), 464 (HUBENÝ +/?) Barva srsti Černá Využití ve ... more

NMRCF1

Původ Hybrid NMRCF1/Crl je výsledkem zkřížení samice Crl:NMRI a samců kmene JAX™ BALB/cByJ Barva srsti Bílá ... more

CD2F1/Crl

Původ První generace (F1) potomků z křížení samice BALB/cAnNCrl a samce DBA/2NCrl Barva srsti Hnědá Agouti Místo ... more

CB6F1/Crl

Původ První generace (F1) z křízení samice BALB/cAnN a samce C57BL/6N Kód kmene 176 Barva srsti Agouti Využití ve výzkumu Transplantační výzkum, výroba monoklonálních ... more

B6C3F1/Crl

Původ Myši jsou výsledkem křížení mezi samicí C57BL/6NCrl a samcem C3H/He. Pro bližší informace nás kontaktujte. Kód kmene 031 Barva srsti Agouti Využití ve výzkumu Testování bezpečnosti a efektivity, vývoj transgenních modelů a modelů s genovým knockoutem, transplantační ... more

B6 Albino

Původ Kmen získán z NCI od Dr. Allana Bredleye z Baylore College of Medicine v roce 2000. Kmen B6 albino je spontánně albinotická mutace koisogenního kmene C57BL/6. Myši obsahuji mutaci v tyrosinase genu, v případě homozygotní mutace je barva srsti ... more

FVB

Původ Derivováno v roce 1935 z outbrední kolonie Swiss [N.GP(S)] v NIH. Začátkem roku 1970, byl ustanoven inbrední kmen nazvaný Fv1b (citlivý na kmen B Friend leukémie) v NIH. Do Charles River z NIH v roce 1994. Hysterektomicky derivováno v ... more

DBA/2NCrl

Původ Vyvinul C.C. Little v roce 1909 segregací kmene pro barvu srsti. Nejstarší ze všech inbredních kmenů. V letech 1929 - 1930 byly mezi sebou kříženy sublinie a došlo k vytvoření několika nových sublinií, včetně hojně používané sublinie 1 (dříve ... more

CBA/Ca

Původ Strong v roce 1920 zkřížil samici Bagg albino a DBA samce. CBA kmen byl vybrán pro svou nízkou incidenci tumoru mléčných žláz. Převedeno z Jackson Laboratory do Haldane a Gruneberg v roce 1932, do Carter (CBA/Ca) v roce 1947. ... more

BL/6N

Původ C. C. Little vyvinul v roce 1921, z kmene slečny Abby Lathropové ze kterého také vznikly kmeny C57BR a C57L. Do Jackson Laboratory z Hall v roce 1948. Do NIH v roce 1951 z Jackson Laboratory jako F32. Do ... more

C3H/N

Původ Strong zkřížil samici Bagg albino a DBA samce v roce 1920. Vrh 4 samic a 2 samců byl odeslán do Andervont v roce 1930; pak do Heston jako F35. Do NIH v roce 1951 z heston jako F57. Do ... more

Balb/cN

Původ H.J Bagg vyvinul „Bagg albino“ v roce 1931 použitím kmene od prodejce z Ohia. McDowell v roce 1923 na inbrední. Do Snell v roce 1932 na F26, do Adnervon v roce 1935. Do NIH na F72 v roce 1951. ... more

129

Původ Genotyp inbredního kmene 129/Sv C-P (wild-type alel, u albino a pink-eyed dilution loci) ustanovil Dr. LC Stevens z The Jackson Laboratory. Pro jeho zájem o testikulární teratomy, které jsou velmi časté u inbredního kmene 129, zkoumal efekt určitých myších ... more

Black Swiss

Původ Vyšlechtěna NIH Genetic Resource doktorem Carl Hansen. N:NIH Swiss outbrední myš (albino) byla křížena s C57BL/6N (černou, non-agouti) myší, aby vznikla hybridní černá myš s heterozygotnostní pro agouti locus. Serií testů a zpětného křížení (N10) na kmen N:NIH(S) byl ... more

SKH1 Hairless

Původ Necharakterizovaný/nerodokmenový kmen myší bez srsti získaný od malého komerčního dodavatele z New York City do Temple University. Do Charles River ze Skin and Cancer Hospital, Temple University v roce 1986. Myš je euthymická a imunokompetentní. Barva srsti Bezsrstá s bílým podkladem Charakteristika ... more

OF1

Původ V roce 1935 začal v Carworth Farms výběr linie vitálních a produktivních myší. Předci původem z kolonie z Missouri byly zakoupeni a kmen byl pojmenován CF1 (Carworth Farms kmen 1). Tento kmen byl převeden do Charles River France v ... more

MF1

Původ Tyto albino myši, které byly původně vyšlechtěny v Olac před rokem 1970, vznikly křížením mezi A-kmenem myší z Laboratory Animal Centre („LACA“ - dříve CFW) a kmenem CS1 ze Scientific Products Farm (získané Charles River). Kmen byl rederivován v ... more

CD – 1 IGS

Původ Původní skupina Swiss myší, která sloužila jako předchůdce tohoto kmene se skládala ze dvou samců a sedm samic albino myší derivovaných z neinbredního kmene v laboratoři Dr. De Coulon, Centre Anticancereux Romand, Lausanne, Švýcarsko. Tato zvířata dovezla do USA ... more

HSD11B1

Původ Myši HSD11B byly vyšlechtěny Pfizer, Inc. Předány Charles River s exkluzivní licencí v roce 2011. Kód kmene 519 HE, 520 HO, 521 WT Barva srsti Bílá (albín) Využití ve výzkumu Regulace kortizolu Informace k objednávce Pokud byste měli zájem o bližší informace k tomuto kmeni, nebo měli zájem ... more