Individuální nádoby

IVC – individuálně ventilované klece

ZOONLAB IVC klece garantují: Maximální biologickou bezpečnost, snadnou a ergonomickou obsluhu, splňující právní předpisy. Klece zajišťují maximální těsnost díky použití silikonového těsnění a proudění vzduchu je optimalizováno speciálně vyvinutým systémem rozvodu vzduchu. Systém je v nabídce s pítkem umístěným vně klece nebo ... more