TSE systémy

Inhalační přístroje

TSE Systems vyvíjí a vyrábí kompletní řešení pro různé inhalační zkušební testy. Od této firmy nabízíme široký sortiment zařízení a komponentů pro in vivo a in vitro studie s aerosoly a částicemi rozpuštěnými ve vodní páře. Tyto expoziční systémy jsou ... more

IntelliCage

IntelliCage z projektu NewBehavior umožňuje automatizované kognitivní a behaviorální měření mutovaných nebo léčených myší žijících v sociálních skupinách. Jeden z největších zdrojů experimentálního „šumu“ pochází od vědců, kteří měří chování zvířat, proto se IntelliCage snaží minimalizovat lidský faktor. IntelliCage myším umožňuje ... more

Multi Conditioning System

Jeden přístroj – devět různých modelových testů. Multi Conditioning System od firmy TSE Systems je první víceúčelová modulární testovací platforma na našem trhu. Nabízí devět standardních modelových testů – například hodnocení učení, paměti, emocí a chování související se stresem ... more

Stellar Telemetry

Stellar Telemetry je implantační telemetrickou technologií nové generace. Přístroj umožňuje sledování neomezeného počtu zvířat a to pouze jedním přijímačem! Díky tomu je možné pozorovat skupinu zvířat a jejich sociální interakce v přirozeném prostředí bez nutnosti užití jednotlivých specializovaných rámů ... more

PhenoMaster / Labmaster

PhenoMaster / Labmaster od firmy TSE Systems je jedinečná flexibilní modulární chovná klec, která nabízí možnost sledovat fenotypové znaky (fenotypizace) pro jednu až 128 myší nebo potkanů současně. Tato klec je skvělým vybavením pro vědce mnoha různých odvětví výzkumu. ... more