Výzkum na Daniu

Systémy pro výzkum Danio rerio

Systémy pro výzkum Danio rerio podporují metodologické zázemí pro fyziologický, farmakologický a toxikologický výzkum v oblastech kardiovaskulárních funkcí a chování skupiny na nejvyšší úrovni měření dat a jejich zpracování. Nabízíme tři typy: CardioFish pro výzkum srdečních funkcí dospělých dánií PsychoFish pro kvantitativní měření ... more