Služby

Doprava zvířat

Naše společnost svým zákazníkům nabízí kompletní zajištění přepravy laboratorních zvířat (myší, potkanů, králíků, morčat). Zařídíme leteckou či silničním přepravu téměř libovolného množství laboratorních zvířat z jakékoliv evropské země či ze zámoří, a to včetně obstarání potřebné importní či exportní dokumentace, ... more

Semináře

Zajistíme pořádání seminář pro vaši organizaci na libovolné téma z oblasti práce s laboratorními zvířaty, ať už se jedná o obohacování životního prostředí zvířat, vyšetření jejich zdravotního stavu, zootechniku nebo příslušné legislativní procesy. Semináře organizujeme ve spolupráci se Společností pro vědu o ... more

Vyšetření zdravotního stavu

Pracovištím v České a Slovenské republice nabízíme kompletní vyšetření zdravotního stavu laboratorních zvířat, které zahrnuje bakteriologii, serologii, patologii a parazitologii. Diagnostiku zajišťují experti ze Státního veterinárního ústavu ve spolupráci se společností Charles River. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na našem ... more

Projekty zvířetníků

Máte v plánu stavět nová chovná či experimentální zařízení nebo rekonstruovat zařízení stávající? Poskytneme vám součinnost při práci na daném projektu nebo rovnou zajistíme jeho kompletní vypracování. Zařídíme rovněž konzultace s odborníky z jednotlivých stavebních a technologických odvětví či přímo návštěvy již ... more

Konzultace chovů

Nabízíme konzultační a poradenskou činnost v oblasti vědeckého využití laboratorních zvířat a poskytujeme doporučení týkající se podmínek jejich chovu, experimentů, obohacení i chovu jednotlivých biomodelů včetně jejich ustájení. Díky našim bohatým zkušenostem s vlastními chovy laboratorních zvířat různého typu (bariérový chov, chov ... more