Vyšetření zdravotního stavu zvířat

Pořádání seminářů, které se týkají nové nabídky vyšetření zdravotního stavu zvířat.

Seminář pořádá naše společnost na základě spolupráce se Státním veterinárním ústavem v Praze a společností Charles River. Tímto seminářem bychom rádi uvedli naši novou službu – vyšetřování zdravotního stavu pro pracoviště v České a Slovenské republice, která využívají laboratorních zvířat.

Tématické okruhy přednášejících z řad odborníků:

  • patologie
  • parazitologie
  • bakteriologie
  • serologie

V rámci semináře dále probíhá:

  • prohlídka laboratoří Státního veterinárního ústavu
  • představení systémů kontroly zdravotního stavu u Charles River
  • diskuze nad programy zdravotní kontroly
  • doporučení FELASA týkající se Health monitoring
  • občerstvení
  • představení nabídky vyšetřování zdravotního stavu přímo na Státním veterinárním ústavu v Praze

O dalším termínu semináře vás budeme informovat zde.