Nabízíme

  • Laboratorní zvířata – zajištění dodávek myší, potkanů, králíků a morčat z bariérového prostředí.
  • Dodávky krmných směsí pro laboratorní zvířata.
  • Dodávky speciálních typů podestýlek a produktů welfare pro laboratorní zvířata.
  • Chovná zařízení pro chov a držení laboratorních zvířat, vybavení laboratoří a nemocničních zařízení, kompletní vybavení bariérových chovů.
  • Speciální přístroje určené pro automatické sledování behaviorálních, metabolických a inhalačních procesů.
  • Poradenská činnost pro oblast chovu a držení laboratorních zvířat včetně projektování objektů a bariérových systémů.

Naše firma

Velaz, s. r. o. je velkoobchodní firmou, která navazuje na tradici národního a státního podniku Velaz, založeného v roce 1958. Již více než 55 let Velaz pomáhá řešit nejen potřeby vědecké práce, ale i další využití laboratorních zvířat ke spokojenosti svých zákazníků z České i Slovenské republiky.

Při všech aktivitách jsou uplatňovány zásady vyplývající z požadavků zákona  č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a z vyhlášky 419/2012 Sb. Ministerstva zemědělství o ochraně pokusných zvířat (včetně příslušných předpisů EU).

V letošním roce pokračuje naše účast na mezinárodním programu ALFA „Vývoj nových technologií transgeneze pro biomedicínský výzkum a farmaceutický průmysl”, který realizujeme ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd ČR.

Naši partneři

V uplynulých dvou letech jsme uzavřeli několik strategických partnerství, které pomůžou udržet úroveň české vědy a výzkumu v oblasti laboratorních modelů na světové úrovni:

Charles River – celosvětově uznávaná firma nabízející nejkvalitnější výzkumné modely a servis pro vědecké pracovníky.

 
Datesand – anglická firma s širokým portfoliem vysoce kvalitních výrobků pro obohacení chovného prostředí

logo_jax100The Jackson laboratory – je americký neziskový dodavatel zabývající se genetickým výzkumem u savců.

 

Zoonlab – moderní německá společnost nabízí laboratorní vybavení a chovné zařízení pro špičkové laboratoře.

      JRS (J. Rettenmaier & Söhne) – firma dodávající podestýlku nejvyšší kvality vyráběnou s ohledem na nejpřísnější hygienické normy.

logo_altromin_smAltromin – je jedna z nejznámějších firem dodávajících krmné směsi po celé Evropě. Nabízí širokou paletu různých směsí – od standardních chovných směsí až po úzce zaměřené speciální diety.

logo_hobart_smHobart – je firmou specializující se na mycí a čistící techniku laboratorního zařízení.

tse100TSE systems – je předním světovým výrobcem automatizovaných behaviorálních a metabolických přístrojů.

oxford100WPI – je celosvětový dodavatel laboratorních přístrojů pro biomedicínu.

logo_alzet100Alzet – osmotické pumpy nabízené touto firmou jsou jedním z nejmodernějších způsobů dlouhodobé aplikace zkoumaných látek.